• Mediació

    La finalitat de la mediació és la de sol·lucionar de forma pacífica i positiva els conflictes sorgits en els diferents àmbits de relació

Benvinguts a Girona Mediació
un espai de diàleg per trobar una solució a mida, àgil i efectiva als conflictes

Què és la mediació?

La Mediació és un procés voluntari pel que dues o més parts que tenen un conflicte treballen amb un professional imparcial -el mediador- per poder trobar la seva pròpia solució amb la finalitat de resoldre les seves diferències.

Avantatges de la mediació

  • Permet arribar a solucions més constructives
  • Dóna el poder de decisió a les parts
  • Redueix el malestar i la tensió davant el conflicte
  • És més econòmica que la via judicial
  • Hi ha un elevat compliment dels acords
  • Ensenya una manera més efectiva de gestionar els conflictes
  • Dóna la possibilitat de dir el que penses i de ser escoltat

MEDIACIÓ FAMILIAR

Quan es produeix la ruptura d’una parella, moltes vegades es fa de forma traumàtica. La mediació familiar és un mètode molt útil per abordar les dificultats que es produeixen en aquest moment, reduïnt el conflicte. Podem arribar a acords sobre com establim la guarda dels fills, com paguem les seves despeses, què fem amb el domicili familiar, com repartim els béns i els deutes comuns …

També poden utilitzar la mediació les parelles que estan ja divorciades, han d’arribar a nous acords sobre la cura dels fills, temes econòmics …

HERÈNCIES

Davant d’una herència ens podem trobar amb infinitat de problemes entre les parts implicades que gairebé sempre són familiars. Per tant, amb una important càrrega afectiva. Sorgeixen enveges, distanciament … moltes vegades acaben als tribunals.

Amb la mediació es poden arribar a acords sobre inventari i valoració de béns, diferències entre els hereus, problemes amb persones alienes a la familia …

MEDIACIÓ COMUNITÀRIA

La mediació és útil també en tots aquells conflictes relacionats amb la convivència entre veïns, en l’àmbit educatiu, en l’ús de l’espai públic, i en el teixit associatiu, entre d’altres

MEDIACIÓ ESPORTIVA

La mediació és el mètode per excel·lència per a la resolució de conflictes en l’àmbit esportiu

MEDIACIÓ A L’EMPRESA FAMILIAR

La idiosincràsia de l’empresa familiar comporta un teixit d’emocions i valors que sustenten el compromís dels familiars que hi treballen. A vegades, el nombre de rols i l’alta emocionalitat dificulten la gestió constructiva dels conflictes. La mediació és una eina molt útil per a contribuir a solucionar els conflictes que puguin anar sorgint dins aquesta empresa.

Atenem i personalitzem la teva consulta

Resol el teu conflicte de manera còmode, ràpida, econòmica i eficaç